Upravni odbor Autokluba ”Končar” na 42. sjednici održanoj 05.10.2020. godine, po razmatranju aktivnosti koje treba provesti za organiziranje i održavanje Izborne Skupštine, donio je slijedeći

 Z A K L J U Č A K

  1. Statutom Autokluba ”Končar” određeno je da se Skupština Kluba izabire na Zboru članova na kojem je prisutno najmanje 30 članova. Obzirom da je zbog situacije sa korona – virusom previše rizično organizirati zbor članova na jednom mjestu u isto vrijeme, jer se obično odazove i do 50 članova, Upravni odbor utvrđuje da će se Zbor članova za izbor nove Skupštine Autokluba ”Končar” održati na slijedeći način:
  • na internetskim stranicama Kluba objaviti će se poziv svim članovima Autokluba ”Končar” da se jave sa prijedlozima za nove članove Skupštine u vremenu od 09. do 15. listopada 2020. godine;
  • nakon toga Upravni odbor će izraditi spisak od 25 članova najčešće spominjanih u prijedlozima i predložiti članovima da ih izaberu za nove članove Skupštine kluba;
  • u vremenu od 16. do 22.10.2020. svi članovi Kluba mogu doći u prostorije Kluba i u svojstvu člana Zbora članova svojim potpisom potvrditi izbor nove Skupštine Autokluba ”Končar”.
  • Upravni odbor smatra da će se na ovakav način pravovaljano održati Zbor članova Autokluba ”Končar” i izbor nove Skupštine Kluba u skladu sa člankom 26. Statuta Autokluba ”Končar”.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Damir Ruk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *