Cjenik

Cjenik naših usluga autoškole po kategorijama.

ČLANSTVO U HAK-u.

Sigurnost je veća uz članstvo i ostvarite posebene pogodnosti.

Cijene naših usluga u sklopu autoškole

Bogato iskustvo u osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila.

UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”30 sati18,00540,00
nastava iz „Upravljanje motornim vozilom“35 sati115,004.025,00
ispit iz ,, Upravljanje motornim vozilom”1 sat 115,00115,00
  +25% PDV:1.170,00
  Ukupno:5.850,00
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”4 sata41,50166,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”30 sati115,003.450,00
  Ukupno:3.616,00
  +25% PDV:904,00
  Ukupno:4.520,00
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”15 sati28,67430,05
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”15 sati190,002.850,00
  Ukupno:3.280,05
  +25% PDV:820,00
  Ukupno:4.100,05
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”5 sati70,00350,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati245,002.450,00
  Ukupno:2.800,00
  +25% PDV:700,00
  Ukupno:3.500,00
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”5 sati67,00335,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati200,002.000,00
  Ukupno:2.335,00
  +25% PDV:583,75
  Ukupno:2.918,75
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”30 sati18,00540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”25 sati150,003.750,00
  Ukupno:4.290,00
  +25% PDV:1.072,50
  Ukupno:5.362,50
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”15 sati150,002.250,00
  Ukupno:2.250,00
  +25% PDV:562,50
  Ukupno:2.812,50
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati150,001.500,00
  Ukupno:1.500,00
  +25% PDV:375,00
  Ukupno:2.812,50

 

UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”30 sati18,00540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”20 sati138,002.760,00
  Ukupno:3.300,00
  +25% PDV:825,00
  Ukupno:4.125,00
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”15 sati138,002.070,00
  Ukupno:2.070,00
  +25% PDV:517,50
  Ukupno:2.587,50

 

UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati138,001.380,00
  Ukupno:1.380,00
  +25% PDV:345,00
  Ukupno:

1.1725,00

 

UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”30 sati18,00540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”20 sati132,252.645,00
  Ukupno:3.185,00
  +25% PDV:796,25
  Ukupno:3.981,25
“A1″ kategorija ako ima “B, B+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H”
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”7 sati132,25925,75
  Ukupno:1.058,00
  +25% PDV:231,39
  Ukupno:1.156,96
“A1″ kategorija ako ima “AM”
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati132,251.322,50
  Ukupno:1.454,75
  +25% PDV:330,63
  Ukupno:1.653,13
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi”5 sati28,67143,35
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom”10 sati190,001.900,00
  Ukupno:2.043,35
  +25% PDV:510,84
  Ukupno:2.554,19
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz UMV5 sati132,25661,25
  Ukupno:661,25
  +25% PDV:165,31
  Ukupno:826,56
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz UMV5 sati138,00690,00
  Ukupno:690,00
  +25% PDV:172,50
  Ukupno:862,50
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz UMV5 sati150,00750,00
  Ukupno:750,00
  +25% PDV:187,50
  Ukupno:937,50
UslugaKoličinaCijena (kn)Ukupno (kn)
nastava iz UMV10 sati115,001.150,00
  Ukupno:1.150,00
  +25% PDV:287,50
  Ukupno:1.437,50

Troškovi ispisa iz autoškole iznose 200,00 kuna sa PDV-om

Cijena dopunskog sata je istovjetna cijeni redovnog sata po kategorijama